De droom van Daniël en de tijd van nu.

Ongeveer 2600 jaar geleden vonden in het tegenwoordige Irak de gebeurtenissen plaats waarover het tweede hoofdstuk van het Bijbelboek Daniel bericht. Nebukadnezar, absoluut heerser van het Babylonische Rijk, droomde een bijzondere droom. Daarin zag hij een groot en hoog beeld met een buitengewone glans. De aanblik van het beeld was schrikwekkend en het bestond uit verschillende materialen. Zo had het een gouden hoofd, zilveren borst en armen, bronzen buik en dijen, ijzeren benen en deels ijzeren deels lemen voeten. Daarna zag hij dat er zonder toedoen van mensen een steen losraakte, het beeld bij de voeten trof en het volledig verbrijzelde. Er bleef niets meer over van het beeld. Maar de steen werd echter tot een grote berg die de gehele aarde vervulde. Daarmee eindigde de droom.

Ondanks dat de droom niet via een Joodse profeet gegeven was, was de heidense machthebber voor de uitleg van de droom nu echter wel van een Joodse profeet afhankelijk. Daarvoor had hij Daniel nodig, een balling uit Juda. Nebukadnezar blijkt de droom ook als een Goddelijk antwoord op zijn vragen te hebben ontvangen, hij zegt namelijk: "Maar er is een God in de hemel Die verborgenheden openbaart". Hij heeft koning Nebukadnezar laten weten wat er in later tijd gebeuren zal. Daniel gaat verder "Uw droom en de visioenen die u voor ogen kwamen op uw bed, zijn deze: Terwijl u, o koning, op uw bed lag, kwamen er gedachten in u op over wat hierna gebeuren zal. En Hij Die de verborgenheden openbaart, heeft u laten weten wat er gebeuren zal" (Daniel 2:28-29).

Nebukadnessar, was heerser van een machtig koninkrijk, hij heerste tot aan 'de einden van de toenmalig bekende wereld' en zo heeft hij ook Jeruzalem veroverd. Zijn tactiek was om na de veroveringen de bovenlaag van de bevolking te deporteren, daardoor vestigde hij definitief zijn macht. Dus de mensen die gestudeerd hadden en de beste handwerkslui, nam hij mee naar Babel. Op die manier kwam ook Daniël terecht aan het hof van Nebukadnessar. Ondanks zijn verblijf aan het Babylonische hof, blijft Daniël zijn naam, die betekent 'mijn rechter is God', trouw.

Feitelijk komt hij door een wonderlijke leiding van God, aan het hof van koning Nebukadnezar terecht. God kan zelfs de negatieve dingen in ons leven gebruiken in Zijn dienst. Aangezien de toenmalige heersers (zoals Nebukadnezar) oppermachtig waren, deden ze maar wat ze wilde, daarbij was een mensenleven niets waard voor hen. Op een dag had hij die angstige droom en mogelijk voelde hij ook dat God hem iets wilde zeggen door die droom. In ieder geval begreep hij niet wat het betekende en dat maakt hem angstig. Maar ook die angst was onder Gods goedkeuring, want het werd een deuropening voor Daniël die weer in de dienst van God stond.

De droom van Nebukadnezar
In de Bijbel kunnen we het allemaal lezen in Daniël 2. Daar wordt het verhaal verteld van de droom die de Koning van Babel had en die niemand van zijn eigen wijzen, waarzegger, bezweerders, tovenaars en magiërs kon uitleggen. Het was feitelijk onmogelijk voor de raadgevers van de Koning, want Nebukadnezar wou hen niet vertellen 'waar' de droom over ging. Hij bedacht waarschijnlijk, dat als zij werkelijk bovennatuurlijke machten zouden bezitten, dan wisten ze zelf wel wat hij gedroomd had. Hij zei hen dus hem die droom uit te leggen, op straffe van dood en vernietiging van alle bezittingen als ze de droom in inhoud of uitleg niet zouden weten. Een onmogelijke opdracht dus en geen van hen konden dan ook de droom van Nebukadnezar uitleggen en dus beval hij om alle wijzen in het land te doden.
Daniël en zijn vrienden behoorden echter inmiddels ook tot de wijzen van zijn hofhouding en werden daarmee dus ook met de dood bedreigd. Maar Daniël wist uiteindelijk toch de droom in inhoud en in betekenis aan Nebukadnezar uit te leggen. Een hele belangrijke droom voor Nebukadnezar, maar het heeft zeker ook voor ons betekenis.

De uitleg van de droom
Nebukadnezar's droom ging over een groot beeld met een gouden hoofd, met zilveren borst en schouders, buik en heupen van brons, benen van ijzer, de voeten deels van ijzer deels van klei. In de droom raakte een steen los van een rots en die steen rolde tegen de voeten van het beeld, waardoor het beeld viel en aan gruizels sloeg. Maar de steen werd zo groot als een berg en bedekte de Aarde (zie ook Daniël 2: 24-46). Daniël kon met Gods hulp de droom verklaren (zie Daniël 2: 36-46). (Lees ook Daniel 7:1-28 over de vergelijking met de verschillende beesten)◾Gouden hoofd: Babylonische Rijk (Leeuw)
◾Zilver schouders: Medo-Perzië (Beer met ribben/Ram)
◾Bronzen buik: Griekse Rijk (Luipaard + 4 vleugels)
◾IJzeren benen: Romeinse Rijk (Draak + 10 horens)
◾Voeten van klei en ijzer: Verenigd Europa en tenslotte het antichristelijk rijk, wat daaruit voort zal komen.